TV& VIDEO

công bố thiên tai xâm nhập mặn

Tổng Bí Thư làm việc về giải pháp chống hạn, mặn tại Tiền Giang

Tổng Bí Thư làm việc về giải pháp chống hạn, mặn tại Tiền Giang

VTV.vn - Mức độ thiệt hại, các giải pháp chống hạn và xâm nhập mặn là một nội dung quan trọng trong cuộc làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Tiền Giang chiều 16/3.