TV& VIDEO

thiết nghĩ

Học sinh bị lợi dụng qua Facebook ngày càng nhiều

Học sinh bị lợi dụng qua Facebook ngày càng nhiều

Mạng xã hội Facebook hiện đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người trên thế giới, trong đó đối tượng học sinh, sinh viên chiếm đa số.