TV& VIDEO

thiết từ

Tuấn Hưng - gương mặt của Dấu ấn 3

Tuấn Hưng - gương mặt của Dấu ấn 3

 Những ai yêu mến ca sĩ Tuấn Hưng sẽ có dịp gặp lại hình ảnh của anh khoảng 20 năm trước trong live show Dấu ấn số 3 dành riêng cho Tuấn Hưng.