TV& VIDEO

thiếu chặt chẽ

Lỏng lẻo trong quản lý nhiều dự án BOT

Lỏng lẻo trong quản lý nhiều dự án BOT

VTV.vn - Theo Kiểm toán Nhà nước, nhiều dự án BOT, BT được quản lý lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho ngân sách Nhà nước và chất lượng dự án.