TV& VIDEO

thiếu chất

Bữa cơm gia đình đủ dinh dưỡng - Khó mà không khó

Bữa cơm gia đình đủ dinh dưỡng - Khó mà không khó

Với vai trò cung cấp năng lượng cho cơ thể, đảm bảo hoạt động và sức khỏe của con người nên bữa ăn gia đình luôn là bữa ăn được chú trọng nhất. Vậy, làm sao để có được một bữa ăn có đủ dinh dưỡng cho cả gia đình?