thiếu công bằng

Thị trường xuất bản: Cuộc chơi thiếu công bằng với nhà văn

Thị trường xuất bản: Cuộc chơi thiếu công bằng với nhà văn

VTV.vn - Liên tiếp các vụ việc sử dụng không xin phép tác giả tác phẩm xảy ra trong lĩnh vực xuất bản gần đây cho thấy đây đang là sân chơi thiếu công bằng đối với các nhà văn.