TV& VIDEO

thiếu điện nước

Làng thiếu cả điện lẫn nước sạch ở Khánh Hòa

Làng thiếu cả điện lẫn nước sạch ở Khánh Hòa

VTV.vn - Tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hơn 30 năm qua, người dân sở tại vẫn phải sống trong điều kiện không nước sạch, không điện.