TV& VIDEO

thiếu đói

Sinh kế nào cho người dân mùa nắng hạn?

Sinh kế nào cho người dân mùa nắng hạn?

Người dân không có thu nhập, thậm chí đứng trước nguy cơ thiếu đói nhưng lại phải chấp nhận nhàn rỗi là một nghịch lý đang xảy ra ở nhiều vùng nông thôn, miền núi trong mùa nắng hạn.