thiếu đồng bộ

Y tế miền núi Quảng Nam còn nhiều bất cập

Y tế miền núi Quảng Nam còn nhiều bất cập

VTV.vn - Cơ sở vật chất của ngành y tế miền núi Quảng Nam không đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hệ thống trạm xá, phòng khám bị xuống cấp do sử dụng lâu năm.