TV& VIDEO

thiếu kinh phí

Quảng Trị: Thiếu kinh phí khắc phục sạt lở bờ sông

Quảng Trị: Thiếu kinh phí khắc phục sạt lở bờ sông

VTV.vn - Do nguồn kinh phí có hạn nên đến nay, việc khắc phục sạt lở khu vực bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn.