TV& VIDEO

thiếu nguyên liệu

Nhiều nhà máy đường ở Hậu Giang ngưng hoạt động vì thiếu nguyên liệu

Nhiều nhà máy đường ở Hậu Giang ngưng hoạt động vì thiếu nguyên liệu

VTV.vn - Trái với sự sôi động của những năm trước, nhiều nhà máy đường ở tỉnh Hậu Giang chỉ hoạt động một vài ngày rồi ngưng, số khác chỉ hoạt động cầm chừng.