TV& VIDEO

Thiều Phương Nam

‘4G là hạ tầng quan trọng của IoT’

‘4G là hạ tầng quan trọng của IoT’

VTV.vn - Đây là chia sẻ của ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm khu vực Đông Nam Á xung quanh chủ đề xu hướng Internet of things (IoT).