TV& VIDEO

thiếu trầm trọng lao động

Phú Yên: Thiếu lao động trầm trọng tại các cụm CN vùng nông thôn

Phú Yên: Thiếu lao động trầm trọng tại các cụm CN vùng nông thôn

VTV.vn - Tại các cụm công nghiệp vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tình trạng thiếu lao động rất trầm trọng.