TV& VIDEO

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung

Chân dung tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chân dung tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

VTV.vn - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung vừa được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố.