TV& VIDEO

thịnh đông

Bất cập làm đường một nơi, thu phí một nẻo tại Khánh Hòa

Bất cập làm đường một nơi, thu phí một nẻo tại Khánh Hòa

Hiện một số trạm thu phí BOT được dựng lên để thu phí cho một tuyến đường của tỉnh khác đã gây bức xúc cho người tham gia giao thông.