TV& VIDEO

thịt bò bẩn

Các bà nội trợ đã thực sự hiểu đúng về thịt cấp đông?

Các bà nội trợ đã thực sự hiểu đúng về thịt cấp đông?

VTV.vn - Nhiều người cho rằng thịt cấp đông không tươi ngon bằng thịt “nóng” mua ngoài chợ. Tuy nhiên, suy nghĩ này có thực sự chính xác?