TV& VIDEO

thịt bò thối

Gia tăng tình trạng vận chuyển thịt bẩn vào Bình Định

Gia tăng tình trạng vận chuyển thịt bẩn vào Bình Định

VTV.vn - Điều đáng lo ngại hiện nay, do biết cơ quan chức năng tăng cường giám sát nên các đối tượng luôn tìm cách đối phó để mong vận chuyển trót lọt thịt bẩn.