thịt chuột đồng

Miền Bắc đang vào mùa thịt chuột

Miền Bắc đang vào mùa thịt chuột

VTV.vn - Khi công việc mùa màng đã hoàn tất cũng là lúc người dân ở một số địa phương đổ xô đi bắt chuột để kiếm thêm thu nhập.