TV& VIDEO

thợ gốm

Thông điệp từ bình gốm chân đèn hoa lam Bát Tràng

Thông điệp từ bình gốm chân đèn hoa lam Bát Tràng

Nói về gốm hoa lam Bát Tràng, thế kỉ XV chính là thời điểm phát triển mạnh mẽ nhất và đạt tới đỉnh cao.