TV& VIDEO

thở phào

Thí sinh Next Top ký cam kết không yêu nhau

Thí sinh Next Top ký cam kết không yêu nhau

 Các thí sinh trong 'ngôi nhà chung' sẽ không được phép nảy sinh tình cảm đến khi kết thúc cuộc thi.