TV& VIDEO

thơ văn

Lần đầu triển lãm những tư liệu về Puskin tại Việt Nam

Lần đầu triển lãm những tư liệu về Puskin tại Việt Nam

Sáng 11/2, Phân viện Puskin tại Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khai mạc triển lãm những tư liệu về Puskin tại Việt Nam.