TV& VIDEO

thỏa thuận giữa Iran và P5+1

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và P5+1

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và P5+1

VTV.vn - Việt Nam hoan nghênh các bên đã nghiêm túc thực hiện các cam kết được quy định trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran và P5+1.