TV& VIDEO

thỏa thuận ngân sách

Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách

Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách

VTV.vn - Thượng viện Mỹ sáng 30/10 đã thông qua thỏa thuận ngân sách lưỡng viện có thời hạn 2 năm nhằm giảm thiểu nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.