thỏa thuận tạm ngừng chiến

Giao diện thử nghiệm VTVLive