TV& VIDEO

thoát đói nghèo

Gia Lai: Bóng hồng hết lòng cùng dân làng thoát đói nghèo

Gia Lai: Bóng hồng hết lòng cùng dân làng thoát đói nghèo

VTV.vn - Chị Rơ Chăm Hoa được người dân làng Jrăng Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai, tin yêu và làm theo trong quá trình phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo.