TV& VIDEO

thoát khỏi giảm phát

Hy Lạp chính thức thoát khỏi giảm phát

Hy Lạp chính thức thoát khỏi giảm phát

VTV.vn - Số liệu mới công bố của cơ quan thống kê cho thấy, Hy Lạp chính thức thoát khỏi đợt giảm phát kéo dài 33 tháng qua.