TV& VIDEO

thoát khỏi tình trạng giảm phát

Nhật Bản cải tổ nội các nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng giảm phát

Nhật Bản cải tổ nội các nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng giảm phát

VTV.vn - Cuộc cải tổ nội các của Thủ tướng Abe nhằm đưa GDP đạt mức 600.000 tỷ Yen và đưa Nhật Bản ra khỏi tình trạng giảm phát.