TV& VIDEO

thời chiến tranh

Hồi ức Thế chiến thứ II của người lính già Ba Lan

Hồi ức Thế chiến thứ II của người lính già Ba Lan

VTV.vn - Nhiều năm đã qua, song những hồi ức về một thời chiến tranh ác liệt vẫn còn hiện rõ trong tâm trí người lính già David Dushman.