TV& VIDEO

thời gian nghỉ

Người dân sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Người dân sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Sau khá nhiều những tranh luận, cuối cùng các thành viên Chính phủ đã có ý kiến chính thức về số ngày được nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch.