TV& VIDEO

thời gian tắm

Đồ bơi cảm biến nhắc nhở thời gian tắm nắng

Đồ bơi cảm biến nhắc nhở thời gian tắm nắng

VTV.vn - Một công ty ở Pháp vừa giới thiệu bộ bộ đồ bơi vừa có thiết kế đẹp mắt vừa có khả năng cảnh báo nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho việc tắm nắng.