TV& VIDEO

thời gian thực hiện

Chậm triển khai Nghị quyết 19 ở tất cả các cấp

Chậm triển khai Nghị quyết 19 ở tất cả các cấp

VTV.vn - Hội thảo "Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" đã được diễn ra sáng nay (18/6).