TV& VIDEO

thời kỳ

Doanh số bán xe cũ tại Mỹ giảm

Doanh số bán xe cũ tại Mỹ giảm

Theo Hiệp hội doanh nghiệp ô tô quốc gia Mỹ, lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua giá những chiếc xe cũ đã sụt giảm.