TV& VIDEO

thòi lòi

NTK Sĩ Hoàng và hành trình cùng Bảo tàng áo dài Việt Nam

NTK Sĩ Hoàng và hành trình cùng Bảo tàng áo dài Việt Nam

Sau 12 năm kiên trì đeo đuổi ý tưởng và thực hiện, họa sĩ, nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng đã chính thức ra mắt Bảo tàng áo dài đầu tiên tại Việt Nam.