TV& VIDEO

thời nhà thanh

Trung Quốc: Quả óc chó đắt ngang vàng ròng

Trung Quốc: Quả óc chó đắt ngang vàng ròng

Đó là điều đang diễn ra tại Trung Quốc khi trào lưu sưu tầm loại quả này đang nở rộ. Điều này cũng đang mang lại món hời lớn cho nhiều người.