TV& VIDEO

thời thế

NSƯT Xuân Hinh: “Còn được yêu thì vẫn còn diễn”

NSƯT Xuân Hinh: “Còn được yêu thì vẫn còn diễn”

“Ngoài 50 rồi nhưng nếu còn được khán giả yêu mến thì tôi vẫn tiếp tục diễn” - NSƯT Xuân Hinh chia sẻ cùng VTV Online trong những ngày bận rộn cuối năm.