TV& VIDEO

thời tiết bất lợi

70% diện tích gieo cấy vụ Đông Xuân đã có nước

70% diện tích gieo cấy vụ Đông Xuân đã có nước

VTV.vn - Việc lấy nước đổ ải phục vụ cho vụ lúa Đông Xuân năm 2018 đã gần kết thúc đợt 2 với khoảng 70% diện tích gieo cấy hiện đã có nước.