TV& VIDEO

thời trang nổi tiếng

Vải lụa làm từ vỏ cam – Bạn có tin?

Vải lụa làm từ vỏ cam – Bạn có tin?

VTV.vn - Tại kinh đô thời trang Italy, một công ty đã dùng một chất liệu tưởng như thứ bỏ đi để tạo ra vải lụa: Vỏ cam.