TV& VIDEO

thời Trung Cổ

Giải đấu kiếm kiểu Trung cổ đặc biệt ở Mexico

Giải đấu kiếm kiểu Trung cổ đặc biệt ở Mexico

VTV.vn - Ngày 14/1, tại thành phố Campinas, bang Sao Paulo của Mexico đã diễn ra một giải thi đấu kiếm đặc sắc của các hiệp sĩ thời Trung cổ.