TV& VIDEO

thông cảm

Sẵn sàng trả tiền để cai nghiện bằng Methadone: Liệu có được ưu tiên?

Sẵn sàng trả tiền để cai nghiện bằng Methadone: Liệu có được ưu tiên?

 Theo TS Hoàng Văn Kể, thành viên tổ chuyên gia của Ủy ban Quốc gia phòng chống ADIS, ma túy, mại dâm: Người cai nghiện chỉ cần chi trả theo quy định của Nhà nước mà không phải chi trả thêm hay chi trả với giá thành cao.