TV& VIDEO

thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Thông cáo báo chí về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

VTV.vn - Ngày 2/11, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 ra thông cáo về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.