thông cáo chung

APPF 26 thông qua Tuyên bố Hà Nội

APPF 26 thông qua Tuyên bố Hà Nội

VTV.vn - "Tuyên bố Hà Nội" là điểm nhấn của hội nghị với khẳng định của tất cả các nghị viện thành viên rằng: APPF hiện đang đứng trước bước ngoặt then chốt.