TV& VIDEO

thông dịch

Ứng dụng "dịch" báo cho trẻ con

Ứng dụng "dịch" báo cho trẻ con

Với ứng dụng smartphone mới, trẻ em có thể đọc những bài báo đã được “thông dịch” thành ngôn ngữ dễ hiểu cho các độc giả nhí, kèm theo chú thích chi tiết và các nhân vật hoạt hình dễ thương.