TV& VIDEO

thông điệp cuộc sống

“The Meeting Point” - Triển lãm chứa đựng nhiều thông điệp cuộc sống

“The Meeting Point” - Triển lãm chứa đựng nhiều thông điệp cuộc sống

VTV.vn - The Meeting Point là tên triển lãm sắp đặt của hai họa sĩ đến từ Pháp - Họa sĩ Trần Trọng Vũ và Christine Jean tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.