TV& VIDEO

thông điệp nhân văn

Thông điệp nhân văn của Lễ khai mạc ASIAD 17 - Incheon 2014

Thông điệp nhân văn của Lễ khai mạc ASIAD 17 - Incheon 2014

Gắn kết toàn châu Á là thông điệp ý nghĩa được gửi gắm trong chương IV của Lễ khai mạc ASIAD 17 - Incheon 2014.