Thống đốc Nguyễn Văn Bình

Việt Nam tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)

Việt Nam tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)

VTV.vn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã đại diện cho Việt Nam tham gia ký Điều lệ Hoạt động của Ngân hàng AIIB tại Trung Quốc.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive