TV& VIDEO

Thống đốc Nguyễn Văn Bình

Việt Nam tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)

Việt Nam tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)

VTV.vn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã đại diện cho Việt Nam tham gia ký Điều lệ Hoạt động của Ngân hàng AIIB tại Trung Quốc.