TV& VIDEO

thông đồng

Trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tới hơn 300 tỷ đồng

Trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tới hơn 300 tỷ đồng

Thống kê mới nhất từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chỉ 5 năm qua, số tiền trục lợi bảo hiểm xe cơ giới đã tăng gấp đôi. Năm nay, con số bị trục lợi đã lên tới hơn 300 tỷ đồng.