TV& VIDEO

thông qua cải cách

Quốc hội Hy Lạp phải thông qua cải cách chủ chốt để nhận cứu trợ

Quốc hội Hy Lạp phải thông qua cải cách chủ chốt để nhận cứu trợ

VTV.vn - Để tiếp tục đàm phán chương trình cứu trợ, điều kiện tối thiểu đối với Hy Lạp là Quốc hội nước này phải thông qua những đề xuất cải cách chủ chốt vào thứ Tư tới đây.