TV& VIDEO

thông qua quyết định

Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á

Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á

VTV.vn - Chiều 31/3, Ban chỉ đạo Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất.