TV& VIDEO

thông quan điện tử

Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân 2016

Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân 2016

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.