TV& VIDEO

thông quan vào Việt Nam

Khó bảo quản thực phẩm tươi sống khi thông quan vào Việt Nam

Khó bảo quản thực phẩm tươi sống khi thông quan vào Việt Nam

VTV.vn - Phải mất gần 2 tuần để nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật vào Việt Nam, gây khó khăn cho việc bảo quản sản phẩm của các doanh nghiệp Nhật Bản.